Предпазни мерки

Електрическа безопасност

Наименование на всяка част и нейните функции

Работна инструкции

Сервиз и поддръжка

 • Вътрешно тяло
 • Външно тяло
 • Полезни съвети
 • Самодиагностика
 • Проблеми и решения
 • Кога да потърсите сервиз
 • Напишете модела на вашият климатиик и неговият сериен номер:

  # Модел:

  # Сериен номер:

  Модела и серийният номер можете да намерите на корпуса на всяко тяло

  Прочетете това ръководство за употреба

  В това ръководство за употреба на инверторен климатик LG модел S12AQ, вие ще намерите полезна информация за това как да използвате и поддържате вашия климатик. Малко превантивни грижи и внимание от ваша страна би могло да ви спести много време и пари при използването на вашия климатик.

  Тук ще намерите и много отговори на въпроси възникнали при някои често срещани проблеми, като прегледате диаграмата с тези проблеми. В много случаи е възможно да избегнете необходимостта от сервиз, ако прегледате тази диаграма.

  Предпазни мерки