Климатиците се разделят по няколко основни признака:

Клас на енергийна ефективност
Както повечето електрически уреди в съвременния свят и климатиците се класифицират доколко те са енерго-спестяващи
Технологията по която е произведен копресора.
Компресора е един от най важните агрегати в климатиците и неговия тип е силно определящ фактор за функционирането на климатика.
Мястото и начина на монтаж на климатика.
Тук по скоро имаме предвид мястото на монтиране на вътрешните тела- по този признак климатиците се разделят на: прозоръчни,стенни,подови, таванни, дъктове.
Броя на вътрешите тела.
По принцип е възможно към едно външно тяло да бъдат свързани няколко вътрешни тела. Когато е само едно вътрешно тяло климатика се нарича "сплит" (split). Когато към едно външно тяло са свързани няколко вътрешни тела типа на климатика е мулти-сплит (multi-split).
За какъв тип помещения ще се използват климатици
По този признак могат да се разделят на домашни климатици, които много често се поставят и по-малки офиси, професионални климатици, използвани в по- големи офиси, магазини, ресторанти изобщо там където са необходими топлинни мощностти до около 20 kW. При по-големите мощности съществуват MRV системи и water chillers. Тези климатици се използват в големи сгради и обикновено са с централно командване.