Цъкъл на Карно!

Днешните климатици използват фундаментален физичен закон по-известен като "Цъкъл на Карно". Този цикъл използва други основни физични закони и по-специално поведението на флуидите при изпарение и втечняване.

Други теми за климатици