Първият климатик

Първият климатик в света е проектиран и пуснат в действие от Уилис Кериър- изобретател в областта на климатизиране на затворени помещения

Важни дати

  • 1921г. Кериър патентова своята идеята
  • 1924г. е монтиран първият климатик
  • 1928г. климатици за дома
  • 1928г. оркрива се фреона™
  • 1932г. във климатиците започва да се използва фреон™
  • 1981г. TOSHIBA разработва инверторният климатик

Други теми за климатици