Обучение на специалисти в LG

Всички инженери занимаващи се активно с ОВ и К, и работа им е пряко свързана с климатици могат да се обучават в LG.

Други новини за климатици