Най-общо

Всики климатик премества енергия във вид на топлина от точка "А" до точка "Б"

Компоненти на климатик

  • Компрсор
  • Фреон™
  • Топлообменници
  • Капилярен възел
  • Електронен модул за контрол

Други теми за климатици